1
reputation
2

Vaso Beruashvili

Senior Angular Developer at Tera Bank